You are currently viewing เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาแรงในปี2020

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาแรงในปี2020

ปี 2020 บางทีอาจพูดได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึงและรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของแพลทฟอร์ม สังคมตลอดจนการเมือง ประเด็นเรื่องทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 ซึ่งจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบทศวรรษ มีดังนี้

5G เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

ในปี 2020 ในประเทศพัฒนาแล้วจะมีการให้บริการเทคโนโลยี 5G กันอย่างมากมาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะนำเทคโนโลยี 5G มาเป็นหัวใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภครวมทั้งสังคมอย่างสิ้นเชิง โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นรวมถึง “นวัตกรรมหลังบ้าน” ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนามาจาก 5G ซึ่งนวัตกรรมที่ว่านี้คือ Network Slicing ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงสถาปัตย์ของเน็ตเวิร์คให้เป็นระบบเสมือน ซึ่งจะทำให้ความหน่วงของการรับส่งข้อมูลน้อยลง มีความเที่ยงตรงในการควมคุมจากระยะไกล ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี letou ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ อย่างเช่น สาธารณสุข การขนส่ง รวมทั้งความมั่นคง ซึ่งปัจจุบัน ดีแทค ได้ปรับโครงสร้างเน็ตเวิร์คหรือระบบชุมสายเป็นระบบเสมือนแล้ว ทำให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G อย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กระแสความตื่นตัวประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเป็นมากกว่าการสร้างความตระหนักรู้ เนื่องจากนวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทสำหรับเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ผ่านเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไอโอที บิ๊กดาต้าและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อลดการใช้ปริมาณของทรัพยากร อันเป็นส่วนหนึ่งของการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ภายในปี 2030 ภาคธุรกิจในยุโรปได้ร่วมมือกันทำสัญญาสำหรับเพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ครอบคลุมห่วงโซ่ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการตระหนักรู้รวมทั้งลงมือปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสภาพแวดล้อมต่างๆจนกระทั่งทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง ในขณะที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้ร่วมกันขับเคลื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านเครื่องมือทางดิจิทัลอย่างโมบายแอปพลิเคชั่น

eSIM จะมีการใช้อย่างล้นหลาม

ในปี 2020 เทคโนโลยี eSIM จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่จำกัดแค่เพียงมีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต แต่จะมากับของใช้จำเป็น ซึ่งจะมากับเทคโนโลยี IoT และ 5G ทั้งนี้ คาดคะเนว่า eSIM จะมีการใช้อย่างล้นหลามในปี 2020 และจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ได้รับความสะดวกสบายและสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานจริง